Seçme ve Yerleştirme


  • ‘Doğru işe Doğru insan’ ilkesini amaç edinen seçme ve yerleştirme sürecinde, Turkon Holding veri tabanı, kariyer portalları ve farklı platformalardan gelen başvurular değerlendirilerek adaylar görüşmeye davet edilir.
  • İnsan Kaynakları Bölümü ile yapılan görüşmeler sonucu pozisyonun gerekliliklerine göre; ingilizce testi, yetenek testi ve kişilik envanteri uygulanır, asgari koşulları sağlayan adaylar bölüm yöneticileri ile görüştürülür.
  • Bölüm yöneticisi tarafından onaylanan adayların referans kontrolleri yapılır ve ücret teklifi sunulur..
  • Iş teklifini Kabul eden adayları oryantasyon eğitimleri ve farklı uygulamalar ile desteklenerek kısa zamanda şirkete adaptasyonu sağlanır.